Flytt av timmerhus Falköping

JAG HAR ERFARENHETEN DU SÖKER

Flytt av timmerhus Falköping

Smålands Byggnadsvård AB är stolta över att erbjuda flytt av timmerhus i Falköping med omnejd. Vi har lång erfarenhet av att hantera äldre byggnader och vi har specialiserat oss på att flytta timmerhus på ett säkert och effektivt sätt.

Att flytta ett timmerhus kräver expertis och erfarenhet för att säkerställa att byggnaden flyttas på ett säkert sätt utan skador på strukturen. Vårt team består av kvalificerade hantverkare och entreprenörer som har arbetat med att flytta timmerhus i många år. Vi har den expertis som krävs för att genomföra en säker och framgångsrik flytt av ditt timmerhus.

Vem jag är

David Gard har drivit företaget sedan 2010 och innan dess var han lärling inom branschen under 2 år. Innan David började inom byggnadsvården var han hantverkare och drev företag inom fastighetsskötsel.

Flytt av timmerhus Falköping

Vad jag gör

Smålands byggnadsvård är ett företag som vars inriktning är byggnationer i äldre hus. Grundtanken är att arbetet sker med beprövade tekniker och hållbara material, både med hänsyn till hälsa, miljö och husets förutsättningar.

Flytt av timmerhus Falköping

VÅRA TJÄNSTER

Byggnadsvård

Byggnadsvård är en metod för att bevara, renovera och reparera äldre byggnader på ett sätt som tar hänsyn till deras historiska och kulturella värde. Syftet med byggnadsvård är att bevara det ursprungliga utseendet och karaktären hos byggnaden samtidigt som man möter moderna krav på funktionalitet och säkerhet.

Flytt av timmerhus

Flytt av timmerhus är en process som kräver noggrann planering och expertis för att säkerställa att huset transporteras säkert och monteras på sin nya plats utan skador. Timmerhus är tunga och ömtåliga strukturer, och flytten kan innebära en hel del utmaningar.

Takomläggning

Takomläggning är en process där man tar bort det gamla taket och ersätter det med ett nytt tak. Det kan vara nödvändigt att byta taket på grund av skador, ålder eller för att förbättra husets energieffektivitet. Takomläggning är en viktig investering för att skydda huset mot väder och vind och för att bibehålla husets värde.

Tillbyggnation

Tillbyggnation innebär att man utökar en befintlig byggnad genom att bygga till nya rum eller utrymmen. Det kan vara nödvändigt att bygga ut på grund av utrymmesbrist, för att öka fastighetens värde eller för att uppfylla nya behov eller krav.

Timmerhus renovering

Timmerhusrenovering kan vara en utmanande men belönande process. När man renoverar ett timmerhus är det viktigt att ta hänsyn till husets historiska och kulturella värde samtidigt som man uppdaterar och moderniserar det för att möta dagens standarder och behov.

Totalrenovering

En totalrenovering innebär en omfattande renovering av en fastighet där man tar bort allt som inte längre fungerar eller uppfyller dagens standarder och ersätter det med nytt. Det kan inkludera allt från att byta ut tak och fasad, till att byta ut VVS och elsystem, till att bygga om interiören helt.

Smålands Byggnadsvård AB

KÄLLSTIGEN 5, 565 31 Mullsjö
070-762 66 46